dane
organizatora
nazwa biura
ulica?
numer
lokal
kod pocztowy
miasto

Reklamację imprezy turystycznej

należy złożyć do biura podróży w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej.

Pamiętaj aby reklamację wakacji złożyć osobiście bądź przesłać listem poleconym (zachowaj potwierdzenie nadania oraz kopię złożonej reklamacji) na adres wskazany w umowie.

 

dane imprezy
turystycznej
numer umowy?
data rozpoczęcia
data zakończenia
kraj
miasto
hotel

Bezwzględnie zachowaj wszelkie oryginały

posiadanych dokumentów np. umowa o świadczenie usług turystycznych, bilety samolotowe, boarding pass`y, pisma składane na miejscu imprezy turystycznej u rezydenta, dokumentację zdjęciową, dane osób mogących potwierdzić nieprawidłowości itp.

hotel
ilość dni pobytu w ofercie niezgodna z ilością dób hotelowych
brud, uszkodzenia na terenie obiektu
awaria klimatyzacji/windy
niedogodności ze względu na hałas
plaża o innym niż w ofercie podłożu
brudna plaża hotelowa
brak leżaków i parasoli
brak baru na plaży
brak boiska na plaży
brak możliwości uprawiania sportów wodnych
brak innych zapisanych w ofercie usług

Jak oszacować wartość rekompensaty?

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, możesz domagać się obniżenia ceny imprezy turystycznej oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

 

 

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wysokość zadośćuczynienia nie jest zależna od ceny imprezy turystycznej, a od ogólnej stopy życia turysty.Tak więc to Ty sam musisz ocenić, czy w Twojej sytuacji zasadnym odszkodowaniem będzie np. 500 złotych czy może 5.000 złotych.

 

 

Kwota obniżenia ceny imprezy turystycznej

może zostać oszacowane przy pomocy tabeli frankfurckiej, którą znajdziesz klikając tabela_frankfurcka.pdf.

 

Jeżeli organizator turystyki zmienił rozkład lotów,
o więcej niż 3 godziny, skorzystaj ze stawek odszkodowawczych określonych rozporządzeniem (WE) 261/2004.

 

pokoje
awaria wanny/toalety/ciepłej wody itp.
brud w pokoju
przykry zapach
insekty i gryzonie w pokoju
złe sprzątanie
brak wymiany ręczników
brak wymiany pościeli
uszkodzenia w pokoju
braki w wyposażeniu
nieestetyczny widok
wilgoć, pleśń w pokoju
położenie i otoczenie
nieestetyczne otoczenie hotelu
różnica w odległości hotelu od plaży
różnica w odległości hotelu od miast, obiektów
wyżywienie
monotonne wyżywienie
zepsute jedzenie
brudne naczynia
brudne stoliki
obecność owadów
problemy żołądkowe
transport
opóźnienie samolotu
(co najmniej o 3h)
awaria środków transportu
brak transferu z lotniska do hotelu
zmiana środka transportu
rozbierzność od normalnego standardu
niższa klasa środka transportu
dodatkowe informacje
?

Postaraj się, aby Twój opis był jak najbardziej zwięzły.

 

 

 

 

 

 

Możesz domagać się zarówno obniżenia ceny imprezy jak i zadośćuczynienia.

twoje roszczenia
zadośćuczynienie w kwocie ?
obniżenie ceny usługi ?
preferowana forma płatności ?
dane
uczestników
imię
nazwisko
ulica
numer lokal
miasto
kod pocztowy
telefon
adres email

Wpisz dane wszystkich uczestników imprezy turystycznej, aby wprowadzić dane kolejnych uczestników, kliknij przycisk „dodaj nowego uczestnika” i wpisz jego dane (imię i nazwisko).

 

Zamieszczone dane zostaną wygenerowane w treści pisma reklamacyjnego.

 

załączniki
?

Organizator turystyki powinien odpowiedzieć na Twoją reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, jeżeli tego nie uczyni, zgodnie z ustawą traktuje się ją jako uznaną.

oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu są prawdziwe.
Oświadczam, iż wszystkie nieprawidłowości były na bieżąco zgłaszane pracownikowi biura podróży.

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich działa generator reklamacji zamieszczony na stronie internetowej www.reklamacjawakacji.pl.

2. Niezbędnym warunkiem uzyskania dostępu do wszystkich funkcji serwisu www.reklamacjawakacji.pl jest skorzystanie z urządzenia posiadającego możliwość nawiązania połączenia internetowego oraz posiadającego odpowiednie oprogramowanie, to jest powszechnie używaną przeglądarkę internetową oraz program umożliwiający używanie plików w formacie docx.

 

II. Definicje
1. Właściciel- Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 40-844 Katowice, ulica Stanisława Kossutha 11, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426490; NIP 457-977-08-23; REGON: 242981401; kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

2. Turysta- osoba korzystająca z portalu znajdującego się pod adresem interntowym www.reklamacjawakacji.pl.

3. Generator reklamacji (kreator reklamacji)- oprogramowanie znajdujące się na portalu www.reklamacjawakacji.pl umożliwiające automatyczne stworzenie wzoru reklamacji wakacji.

 

III. Ogólne zasady korzystania z formularza elektronicznego:
1. Generator reklamacji, znajdujący się na stronie internetowej www.reklamacjawakacji.pl umożliwia wygenerowanie reklamacji usług turystycznych za pośrednictwem Internetu.
2. Właścicielem oraz administratorem serwisu www.reklamacjawakacji.pl jest Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp. z o.o..
3. Korzystanie z serwisu www.reklamacjawakacji.pl jest całkowicie bezpłatne.
4. Wygenerowanie reklamacji usługi turystycznej za pomocą serwisu www.reklamacjawakacji.pl wymaga akceptacji postanowień regulaminu, zgody Zgłaszającego na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych.

5. Właściciel serwisu nie odpowiada za ewentualne błędy merytoryczne w wygenerowanej treści reklamacji.

6. Bezwzględnym obowiązkiem Turysty jest zweryfikowanie wszystkich danych znajdujących się w wygenerowanej  reklamacji.

7. Przekazanie lub przesłanie reklamacji do organizatora imprezy turystycznej wygenerowanej w portalu www.reklamacjawakacji.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej treści oraz  potwierdzeniem poprawności wszystkich zawartych w niej zapisów oraz danych.

 

III. Polityka prywatności Krajowego Centrum Turystyki i Hotelarstwa:
1. Turysta wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Właściciela w celach statystycznych oraz marketingowych (to jest przede wszystkim do kontaktu telefonicznego z Turystą), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr. 133, poz. 833.

2. Turysta oświadcza, iż jest administratorem wszelkich przekazywanych danych za pośrednictwem serwisu reklamacjawakcji.pl w rozumieniu ustawy ochronie danych osobowych.
3. Turysta, na swoje żądanie ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych.
4. Zbiór danych pobieranych za pośrednictwem formularza elektronicznego został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem księgi 121660.

 

IV. Postanowienia końcowe
1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.